Kerstboomverbranding

Houten Anders! heeft vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat het college heeft besloten om de jaarlijkse kerstboomverbranding te stoppen. De vragen werden in bijzijn van de indieners van de petitie mondeling beantwoord door wethouder De Groot (GL) tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2019. Na de antwoorden dienden wij samen met het CDA, ITH en VVD Houten een motie in, om de traditie in 2020 in elk geval door te laten gaan en daarna met initiatiefnemers en de kinderraad te zoeken naar een mogelijk nieuwe invulling. Deze motie werd aangenomen, waardoor de kerstboomverbranding in 2020 in elk geval door zal gaan en er toch een traditie overblijft.

Geachte voorzitter, leden van de raad en aanwezigen,

De jaarlijkse kerstboomverbranding is een spektakel waar veel kinderen met hun ouders naar uitkijken. Na het verzamelen van de bomen kunnen de kinderen op een koude, donkere avond op een veilige en gecontroleerde manier genieten van de warmte en het licht van de brandende kerstbomen. Voor de vrijwillige brandweer is het een heel leuk en nuttig evenement, waarbij alle kinderen de brandweer van dichtbij kunnen zien en met ze op de foto kunnen, wat massaal gebeurt.

Het stoppen van deze verbranding is gebaseerd op een enquête via het burgerpanel. Voor dit evenement is het burgerpanel echter ongeschikt. Een burgerpanel is een platform om een idee te toetsen, maar geen instrument om te gebruiken als besluitvormend referendum. Een evenement dat zo specifiek op kinderen is gericht en dat ook één van de weinige spectaculaire evenementen voor jongere kinderen is, zou op zijn minst moeten worden besproken met de kinderen. 

Tradities moeten niet zomaar worden afgeschaft, maar in goed overleg met belanghebbenden worden aangepast indien deze het algemeen belang schaden.

Graag horen wij de antwoorden op onze vragen. Daarnaast dienen wij bij deze een motie in om dit jaar alsnog traditioneel de kerstboomverbranding te laten doorgaan. Voor het jaar erop willen we dan vragen om in overleg met een groep kinderen en andere betrokkenen te kijken hoe we deze traditie kunnen vormgeven voor de toekomst.

Raadspraat – Anders Omgaan met Tradities

In het Groentje van 16 oktober heeft ons commissielid Bartjan Meier al eens uiteen gezet hoe wij om willen gaan met tradities.

Schriftelijke vragen

Politieke partijen kunnen de wethouder alles vragen. De wethouder moet daar antwoord op geven. Zo stelden wij vragen over de afwegingen die het college heeft gemaakt toen zij de beslissing nam om de kerstboomverbranding af te schaffen. U kunt deze vragen hieronder lezen.

Schriftelijke vragen

Wethouder De Groot (GroenLinks) heeft antwoord gegeven. U mag daar zelf een oordeel over vellen als u het videoverslag van de raadsvergadering terugkijkt. Er worden door andere partijen ook aanvullende vragen gesteld. Het onderwerp wordt behandeld tussen minuut 11:00 tot 35:00 van de avond.

Motie

Onze gezamenlijke motie is met 22 stemmen aangenomen en kreeg de steun van CDA, ITH, VVD, D66, PvdA en SGP Houten.
Daarmee geeft de raad wat ons betreft een krachtig signaal dat je een traditie niet vanuit het gemeentehuis moet bepalen, zonder overleg met wie het aangaat. Wij kijken uit naar de aankomende kerstboomverbranding!

Motie – Kerstbomenverbranding

RAADSPRAAT: Anders omgaan met tradities

Nederland is een land van tradities. Tradities zijn onderdeel van onze cultuur. Ze zijn er in vele vormen en zijn een herkenbare herhaling die we prettig vinden.

Tradities zijn niet voor eeuwig. Sommige tradities verdwijnen, en sommige veranderen. Wie loopt er nu nog dagelijks in klederdracht? Soms komen er ook nieuwe tradities bij. Bijvoorbeeld de Nieuwjaarsduik of ons massale koopgedrag op Black Friday.

In een gemeente als Houten kennen we een aantal heel herkenbare en gewaardeerde tradities. De Dodenherdenking is elk jaar indrukwekkend net als het Fladderen aan het eind van de zomervakantie. Velen van ons kijken reikhalzend naar deze evenementen uit, als deelnemer, als vrijwilliger of als toeschouwer.

Sommige tradities hebben ook een maatschappelijke functie. Tijdens de nieuwjaarsviering komen we naar buiten en wensen we onze buren een gelukkig nieuwjaar terwijl het vuurwerk wordt afgestoken. Een kleine week later halen de kinderen de kerstbomen bij de mensen op en slepen die naar de aangewezen locaties om daar op een koude donkere januari-avond de kerstboomverbranding mee te maken. Een spektakel, want voor kinderen is een groot vuur indrukwekkend en de brandweer is er ook nog eens bij, gaaf!

We zijn ons veel meer bewust van het milieu en duurzaamheid. Past een kerstboomverbranding dan nog wel? Er komt een hoop rook, fijnstof en CO2 vrij. De hele traditie afschaffen gaat te ver. Het ophalen van de bomen door de kinderen die er een lootje of mandarijn voor krijgen is ook wat waard. Laat de kinderen nog steeds de bomen verzamelen en deel lootjes uit. ‘s Avonds gevolgd door een spectaculaire afsluiting met licht, muziek en leuke prijzen!

Laten we het samen anders gaan doen.

Bartjan Meier,
commissielid Houten Anders!