Waarom de problemen op Schoneveld een politiek probleem zijn geworden.

Nog voordat de problemen en mogelijke oplossingen werkelijk in kaart gebracht zijn is het vochtprobleem in de gevel/dak van cultuurhuis Schoneveld  van een bedrijfsvoerings probleem tot een politiek probleem verheven. Dat komt omdat het college in deze een grote fout gemaakt heeft. In haar brief aan de raad wordt expliciet vermeld dat het over de verkiezingen heen getild wordt en daarmee is het direct een onderdeel geworden van die verkiezingen. De normale gang van zaken is dat gebouwen beheerd worden en als daar onderhoud aan is wordt er netjes uitgezocht wat het gaat kosten en wat de alternatieven zijn. Kleine bedragen vallen onder normale bedrijfsvoering. Grotere bedragen komen langs in de raad omdat die uiteindelijk over het budget gaat. Ook in dit geval had dit op dezelfde manier behandeld kunnen worden. De kosten en de alternatieven hadden gewoon in de raad gepresenteerd kunnen worden. Eerst een RTG , daarna in de debat raad en tenslotte in de besluitvormende. Als een dergelijk onderwerp politiek wordt zie je de meningen over elkaar buitelen. Van “wat het ook kost het moet behouden blijven” tot “afbreken die handel en huizen bouwen. Wat er daar gebeurd kan ook in leegstaande pandjes van de gemeente”. Beiden even ongenuanceerd en onverstandig. Het college heeft nog lang niet alle gevolgen op een rijtje, maar het is in ieder geval al wel duidelijk dat het allebei  veel geld kost.

Als het gebouw afgebroken wordt moet dat in één keer afgeschreven worden. Samen met de kosten van de afbraak loopt dat in de miljoenen.

Zomaar anderhalf miljoen aan reparatiekosten moet ook door onze belastingbetaler betaald worden.

Al met al is de keuze niet zo eenvoudig als menigeen denkt te mogen roepen. In mijn ogen had het college gewoon haar werk moeten doen en pas moeten acteren op het moment dat alle feiten boven water zijn.

Ter afsluiting. Ik vind het een prachtig gebouw (ik weet dat daar andere meningen over zijn) met een geweldige functie. Het werkt zoals het werken moet en ik hoop dat de wijze beslissing straks op het behoud van het gebouw uit zal komen. Maar eerst de feiten boven tafel!

Veel belangstelling in Schoneveld

Veel belangstelling in Schoneveld.
HA! staat achter de reparatie van Wijkcentrum Schoneveld. Een centrum voor jong en oud, waar mensen SAMEN komen voor een grote diversiteit aan culturele en sociale activiteiten. Waar het ook ANDERS! kan. Een mooi gebouw wat je niet zomaar terugvindt in een ander pand. Verhuizen brengt ook een grote kostenpost met zich mee en de sociale functie van dit gebouw mag nooit verloren gaan.
 — at Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld.