Herijking visie oude dorp

Tijdens de raadsvergadering van 5 juni heeft de gemeenteraad van Houten gedebatteerd over de plannen van het college om de gemeentelijke ‘kijk’ op het Oude Dorp te herzien. Dat wil zeggen dat de gemeente onder andere opnieuw wil uitzoeken hoe er binnen het Oude Dorp moet worden omgegaan met winkels, horeca, parkeren, wonen en de historische aanblik. Houten Anders! ziet de herziening als een teken dat we ons Oude Dorp belangrijk vinden. Een herziening kan en zal er toe moeten leiden dat we het Oude Dorp op de toekomst voorbereiden en dat het toch het Oude Dorp blijft zoals we dat kennen. Wij hebben VOOR de plannen van het college gestemd.

Onze bijdrage van de avond, zoals Wayne die in de raad heeft uitgesproken:

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

De doelstelling van de herijking van het Oude Dorp doet vermoeden dat het huidige oude dorp niet evenwichtig, levendig en aantrekkelijk is. Houten Anders is juist trots op de huidige oude kern en ziet het Oude Dorp met het plein als waardevol.

Maar… ook wij zien in dat er een goede herijking moet plaatsvinden. Wij zijn blij dat de gemeente de komende ontwikkelingen op elkaar af gaat stemmen.

Tijdens de RTG bleek dat er vele wensen zijn en dat er een grote diversiteit aan ambities is. Wij roepen vooral op vooraf tot een heldere wijze van communiceren, waarbij gebruikte termen voor iedereen hetzelfde betekenen.

Licht duidelijk toe wat ‘autoluw’ en ‘woon(zorg)behoefte’ precies betekenen. Deze ambities lijken strijdig met het actief stimuleren, verlevendigen en bruisend maken van de buitenruimtes en de horeca.

Voor betrokkenen is het belangrijk dat duidelijk is op welk moment inspraak en participatie mogelijk is. En vooral welke waarde dat vervolgens voor het proces heeft.

Houten Anders! vraagt om een zorgvuldig proces en een realistische planning waarbij de kwaliteit van het resultaat voorop staat!Wij zien graag dat er wordt gestreefd naar een beschermd dorpsgezichten steunen dit amendement.

Kortom, Houten Anders! wil met respect voor de historische waarde innoveren en ontwikkelen. Een dorpskern met een plein dat op alle uren van de dag een mooie functie vervult.

“Het Plein is een beetje van ons allen”; het wordt zo vaak gezegd. Wij hopen dan ook dat voor iedereen dit proces ‘ons’ proces gaat worden.

Markt

Viooltjes, rozen, appels, mandarijnen, ijs, koffie, pepermunt, pennen, papierwaren en ja, zelfs de participizza’s waren afgelopen zaterdag op het Oude Dorp en in het Castellum te krijgen.

Niets bijzonders toch? Op zaterdag is er altijd markt, hoor ik u denken.

Nee, we hebben het hier over de verkiezingsmarkt. Een heerlijke verzameling vlaggen, banners en natuurlijk de mensen in de gekleurde jassen. Dit alles om uw aandacht te krijgen en om met u in gesprek te komen. Ondertussen deelt men fruit en bloemen uit naast de marktkoopmannen en koffie en ijs naast onze horecaondernemers.

Nee, bij Houten Anders geen poespas, gewoon een helder verhaal en betrokken mensen die graag luisteren naar uw verhaal.

Afgelopen zaterdag sprak Axel op het plein met Hans;

Zijn hele leven zat hij in de techniek: boten, overheid en engineering. Duurzaamheid was vooral zijn ding. Toen Castellum werd ontworpen, diende hij een bezwaar in met argumenten waarom de plannen van de gemeente destijds niet deugden. Hij kreeg geen reactie. Vervolgens heeft hij het nog eens geprobeerd met een voorstel over het hergebruiken van zwembadwarmte in de vorm van warmteterugkoppeling: weer geen reactie. Hij kan het bijna niet meer opbrengen om te geloven dat de politiek er voor de burger is. Hij ziet het niet meer, kijkt wat verloren om zich heen tussen al het verkiezingsgeweld en toevallig kruisten de blikken waardoor er een gesprek ontstond. Eigenlijk wilde Hans het gesprek niet meer aangaan. Hij deed het toch en het werd een inspirerend gesprek. Scherp op de inhoud, ongezellig aan het begin, maar gezellig en zelfs optimistisch op het eind – toen de scepsis verdween – en er misschien weer iets van de hoop op verandering terugkwam.

Dat kan anders!

Nu gaat het Hans niet om een bedankje, want hij deed het voor Houten. Toch verdienen mensen zoals hij erkenning, ongeacht of hun ideeën worden gebruikt. Het minste wat een gemeente kan doen is een bedankje sturen. Een bonbon in een doosje met een kaartje erbij: Bedankt dat u met ons hebt meegedacht! Dat is al zoveel beter dan geen reactie. Helemaal niks…!

Aanstaande zaterdag staan wij weer met zijn allen op het Rond. Dan is er genoeg! Heeft u zin in fruit, bloemen, een pepermuntje of anders een flyer met Houtense standpunten? U bent van harte welkom.

We zijn het eens, het gaat goed! En Samen kan nog beter, het kan Anders!

Tot zaterdag!

Houten Anders!: Wayne, John, Cisca, Jeroen, Bart Jan, Axel, Saskia, Bart, Michel, Herberd, Henk.

Ik wil dat onze mening er toe doet!

De posters hangen, de advertenties verschijnen, de debatten volgen, de verkiezingen komen er aan. De kleuren zeggen niet zo veel, de foto’s ook niet echt en ja de inhoud van de verkiezingsprogramma’s lijkt ook al erg veel op elkaar. Tsja, wat valt er eigenlijk te kiezen? hoorde ik deze week een vrouw zuchten, al staande voor het groot aanplakbord op het oude dorp.

Ik zette mijn boodschappen in de auto en begon een gesprek. We waren het al gauw eens dat het in Houten best wel goed gaat maar toen stak ze van wal over tal van soms bekende ergernissen. De windmolens, de leegstaande winkels, woningnood, plastic afvalscheiding en veiligheid. Diverse onderwerpen met toch een gezamenlijk kenmerk; wie beslist op welk moment waarover en welke afwegingen maakt men op het gemeentehuis?

Waarom horen we pas achteraf wat er besloten is en waarom voel ik mij niet meer betrokken als ik halverwege het proces pas geïnformeerd wordt en het gevoel krijg dat mijn mening er niet meer toe doet?

Dat kan Anders! Maak het als u blieft inzichtelijk! Informeer ons, betrek ons bijtijds, het liefst vooraf over de plannen, maak ons deelgenoot. Vertel ons welke visie en doelstellingen Houten nastreeft en wij kunnen als inwoner begrijpen of en wel of niet iets te kiezen valt. Zeg ons waar we staan en waar wij naar toe willen. Wees helder! als het bijvoorbeeld gaat om duurzaamheid, wonen en energie. Vertel daarover en dan zal blijken dat wij als Houtenaren dit zullen steunen. De autodeur ging open en ze riep nog even; met even praten maak je elkaar veel duidelijk; gemeente wees open en duidelijk! Ik wil dat onze mening er toe doet!

Onder de bomen staande dacht ik ook nog even aan de woorden van Martijn Steenman, een oprechte betrokken Houtense ondernemer. Hij gaf aan dat hij het oude dorp willen verfraaien door met verlichting de fraaie bomen ook avonds te tonen. Hij vertelde moedeloos te worden van het vergunningstelsel en voelde geen medewerking en steun voor zijn ideeen.

Even later de boodschappen bij mijn moeder gebracht. Ze woont dichtbij het oude dorp, slechts een straat verder. Moeilijk ter been en met een rollator verplaatsend. Wil graag zelf naar het oude dorp lopen, maar de ongelijke stoeptegels en de te smalle onveilige doorgangen belemmeren haar.

Dat moet toch echt anders kunnen!

We zijn het eens, het gaat goed! maar het kan nog beter, het kan Anders!

Met een vriendelijke groet van Houten Anders;

Wayne, John, Cisca, Jeroen, Bart Jan, Axel , Saskia, Bart, Michel, Herberd, Henk

Lopen door Houten

Tweemaal per week loop ik van huis, in de Polder, naar Deltasports om een groep pubers van 15 en 16 jaar in de 017-3 te trainen. Vroeger pakte ik altijd de auto, maar sinds we via werk een actie hadden om meer te bewegen en we allemaal een stappenteller kregen ben ik gaan lopen. Als 40-plusser is het niet genoeg om één keer per week een lesje tennis te volgen en op een voetbalveld wat jongens achter een bal aan te laten rennen. Om het goddelijke figuur te behouden is wat meer beweging nodig, dus ik ging aan de wandel.

Er is een wereld voor me open gegaan. Tijdens het lopen kom je redelijk wat andere wandelaars tegen. Meestal met een hond; gelukkig ook meestal aangelijnd of in ieder geval niet geïnteresseerd in mij. Machtig mooi ook de voetballertjes van willekeurige leeftijd die langsfietsen en mijn jas herkennen (zo’n trainersjas) en dan “Hey Trainer” roepen. Soms ook mensen die alleen rondlopen. Op weg van of naar het station, of gewoon een ommetje makend. Sommigen geheel in gedachten verzonken, blik naar de grond of in het oneindige. Vaak ook kijken mensen je even aan als je ze passeert. Van nature zeg ik altijd “Hallo” of “Goedenavond” in zo’n geval. Het doet me altijd goed als een gezicht dat je aankijkt dan opeens een glimlach toont en “goedenavond” terugzegt. Het is zo weinig, maar het kan zo’n groot verschil maken.

Of neem de man die laatst vertwijfeld op Castellum stond. Verlegen type, liep wat heen en weer, maar sprak niemand aan. Iedereen liep gehaast het station in- of uit. Toen ik langs hem liep en hem groette kreeg ik een voorzichtige groet terug. Pas toen ik een meter of 10 verder was kwam hij achter me aan en vroeg me of Castellum het enige station van Houten was. Hij moest iemand ophalen en die had er al moeten zijn, en hij was zijn telefoon vergeten. Uiteraard kon ik hem snel uitleggen dat hij waarschijnlijk bij het andere station moest zijn en dankzij de smartphone kon ik hem ook nog laten zien hoe hij moest rijden.

Nu is het wel zo dat er op wandelgebied nog wat te verbeteren valt in Houten. We kunnen dan wel prijzen winnen voor de fietsinfrastructuur, maar voor voetgangers zijn er wel wat dingetjes… Zeker in de donkere herfst- en winteravonden verbaas ik me over hoe donker sommige stukken zijn. Ik heb al menig nat voetje gehaald doordat ik een plas gewoon niet kon zien. Het fietspad ernaast perfect verlicht, maar door de struiken het voetpad geheel in de schaduw. Of het trappetje als je bij de Koppeling het spoor over bent gegaan, een enkelbreker in het donker! Ook missen er hier en daar stukken voetpad of liggen de opritten voor rolstoelen en wandelwagens er onhandig of slecht onderhouden bij.

Houten is prachtig om rond te lopen. Samen met mijn echtgenote heb ik het afgelopen jaar heel was stappen gezet in onze gemeente. Behalve naar de voetbal hebben we ook geregeld een tochtje naar de ooievaars gemaakt, of gewoon een wijk bekeken. Ik kan het een ieder aanraden. Wandelen is supergezond, hartstikke leuk en je hebt er niets speciaals voor nodig.

En als je dan gaat wandelen en iemand tegenkomt – zeg eens “Hallo”.

Wij doen het graag SAMEN!

Ook zo benieuwd wat er tijdens een vergadering van de raad besproken wordt? Luister en kijk met ons mee! Vragen n.a.v. deze vergadering? mail het ons! Wij doen het graag SAMEN!