Veilig Houten?

Vanmiddag was ik er weer, aan het einde van de Molenzoom, op weg naar de parkeergarage.

Zes minuten stond ik daar stil, naar rechts kijkend naar links kijkend, de bus zien naderen en ondertussen op het fietspad vanaf alle kanten fietsers en snelle scooters naderend. Eenmaal op een (bijna) rustig moment staken er nog enkele kinderen diagonaal over.

Een momentopname, maar eerlijk gezegd; ik reed daar nog nooit met een gerust hart rechtsaf. Altijd ben ik weer bang dat iemand vanuit een onverwachte (dode) hoek dit vreemde verkeerspunt nadert. Deze splitsing is mij al jaren een doorn in het oog.
Het is DE weg naar het centrum van Houten! Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt om boodschappen te doen op het Rond.
Op dit punt komen alle vormen van vervoer samen, ook omdat het centrale busstation een onderdeel is van dit “verkeersplein” aan het einde van de Molenzoom.

Nu ben ik met deze situatie bekend. Maar bezoekers die op deze wijze voor een eerste keer kennis maken met Houten, als verkeersveilige stad, zullen zich op een vreemde wijze “verwelkomd” voelen.

Nu er ook meer bedrijvigheid richting de Korenmolen/tunnel is, omdat daar de eerste huizen zijn opgeleverd, is het hoog tijd om eens goed na te denken of deze situatie niet ANDERS kan. Er kan en mag niet gewacht worden tot dat er een ongeluk gaat gebeuren. Wij willen niet tot de groep behoren die dan zegt: ‘hadden wij maar…’ Nee, wij willen voorkomen dat het kalf verdrinkt en willen nu al de put dempen.

Dus, dat er nu gestart wordt te zoeken naar een verkeerstechnisch goede oplossing voor deze situatie. Een situatie die voor alle weggebruikers de meest veilige is. Wij gaan vragen stellen aan de verantwoordelijk wethouder, een motie indienen en het proces goed volgen.

Houten Anders! Gaat hiermee aan de slag en zal u natuurlijk blijven informeren.

Fietsen in Houten

Wij krijgen reacties op de peiling van de Fietsersbond. ‘Hebben jullie niets met fietsen?’ wordt er dan gevraagd. ‘Juist wel!’ antwoorden wij dan. ‘Hoe kan het dan dat jullie laag lijken te scoren?’ Nou, dat antwoord willen wij u graag geven. Je kunt verkiezingsprogramma’s op verschillende manieren vergelijken.

Houten Anders! heeft een bondige stelling over fietsen in haar verkiezingsprogramma; Kort en direct! Geen ellenlange stukken tekst, maar een helder omschreven verhaal. Ja, wij zijn erg blij met de bereikte status van Fietsstad en zijn bereid de juiste beslissingen te nemen om deze status te behouden en zelfs verder uit te breiden. Wij realiseren een mooie infrastructuur, gaan voor het goed onderhouden van onze fietspaden en een optimale veiligheid. We zeggen het dus met minder woorden, maar we zeggen hetzelfde als de andere partijen en bieden zelfs meer! We vinden het jammer dat de Fietsersbond heeft vergeleken op het aantal fietsvriendelijke oplossingen die na de verkiezingen in onderhandelingen niets meer waard blijken, terwijl de uitgesproken intentie om Fietsstad te zijn en Fietsstad te blijven niet op waarde wordt geschat.

Tsja dan is het aan U, de kiezer, om dat Anders! te waarderen.

We zijn het eens, het gaat goed! En Samen kan nog beter, het kan Anders!

Maak vooral een goede keuze!

Houten Anders!: Wayne, John, Cisca, Jeroen, Bart Jan, Axel, Saskia, Bart, Michel, Herberd, Henk.