Uitnodiging: Politiek café Jeugdzorg Houten

Donderdag 9 mei 2019, Huis van Houten, Onderdoor 160, Houten, 19:30 tot 21:45

Goede jeugdhulp maak je samen met de cliënt!

Hoe mooi zou het zijn als we ervaringen van cliënten weten te verbinden met professioneel handelen? En wat kunnen we leren van andere gemeenten? Aan de hand van uw ervaringen gaan we samen op zoek naar wat passende jeugdzorg kan inhouden. We willen jongeren en ouders daarbij écht centraal stellen. We gaan het hebben over het Sociaal Team, instellingen en zelfstandige hulpverleners. Maar ook financiën, passend onderwijs en residentiële zorg komen aan de orde.

Beste jongeren, ouders en verzorgers,

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de jeugdzorg. De gemeenten werden verantwoordelijk voor de jeugdzorg en die verandering is nog niet af. Gemeenten zoeken naar de beste manier om hun nieuwe taken goed te doen. Alsof dat niet ingewikkeld genoeg is, rijzen de kosten de pan uit, vooral omdat de vraag naar jeugdzorg stijgt. De gemeenteraad zal de komende tijd veel aandacht hebben voor de jeugdzorg in Houten.

Om de kant van de jongeren en ouders meer te belichten heeft de PvdA Houten het initiatief genomen voor een politiek café. Houten Anders! accepteerde de uitnodiging van de PvdA Houten, om samen met D66 en de SGP dit politiek café over de jeugdzorg in Houten te organiseren. Het is voor ons namelijk belangrijk om te horen hoe jullie denken over de jeugdzorg in Houten. Als (ex-)cliënt, mantelzorger of ouder, broer of zus, weet je veel beter wat er goed gaat en wat anders kan. Kom jij ook?

Interessante sprekers zullen hun ideeën met ons delen, waarna we met elkaar in gesprek gaan over de jeugdzorg. De wethouder en een aantal leden van het Sociaal Team Houten hebben aangegeven te komen luisteren en zullen meedenken. Daarmee wordt het een volle en interessante avond met een borrel als afsluiter.

Zie ik jullie op donderdag 9 mei om 19:30 uur in het Huis van Houten?

Tot dan!

 

Axel Eerdman
commissielid HoutenAnders!

 

De flyer:

  

We zullen doorgaan♫ ♫

We zullen doorgaan, we zullen doorgaan,… ♫ ♫

Het zou na de verkiezingsuitslag het lijflied van Houten Anders! kunnen zijn en toch was ik niet op een partijbijeenkomst.
We zongen het allemaal mee: mantelzorgers en politici, van D66 tot SGP.

Als lid van het HA!-team – en tevens mantelzorger – mocht ik tussen de raadsleden luisteren naar de mantelzorgers van Houten.
De avond begon met het goede gesprek. Opvallend zijn de onderwerpen die door de werkgroep Mantelzorg zijn geselecteerd: de papierwinkel, het verloren leven, combineren van werk en zorg en er waren er veel meer!

Een tip uit één van de gesprekken voor iedereen die ergens tegenaan loopt: ‘de mantelzorgmakelaar’ – iemand die mantelzorgers kan ondersteunen bij allerhande wet- en regelgeving waar je als mantelzorger tegenaan kunt lopen.

Een ander leerpunt is de wijze waarop de gemeente omgaat met initiatieven van inwoners. Houten Anders! pleit al langer voor een gemeente waar de houding is: “Ja! tenzij het écht niet anders kan.” Een gemeente die open staat voor de initiatieven van inwoners, houdt tijd en energie over voor mensen die niet kunnen rekenen op de liefdevolle aandacht van mantelzorgers. Er gaat – zowel bij mantelzorgers als bij de gemeente zelf – zonder deze houding te veel tijd en energie verloren aan tegenwerking.

De tweede helft van de avond werd verzorgd door Kees Posthumus die met veel humor en muzikaliteit ‘Mantelzorg, de musical’ uitvoerde samen met Juul Beerda. Het werd een Houtens verhaal over Laurens en Chantal die als mantelzorgers grote offers brachten voor hun moeder en broer, elkaar vonden bij het Mantelzorgcafé en ondanks alle verschillen tóch nog de liefde vonden bij elkaar. Als mantelzorger weet je dat er uit het zorgen voor de ander en de offers die dat soms vraagt, ook heel veel moois naar voren komt waar je voor moet blijven knokken: je moet doorgaan.

Want mantelzorg gaat altijd door! De telefoon op stil? De telefoon uit tijdens de voorstelling? Welnee! Een gewoonte die ik mezelf ook al even eigen heb gemaakt. Stiekem vond ik dat altijd een beetje asociaal van mijzelf, maar ik leerde vanavond dat dit voor menig mantelzorger noodzaak is. Heel herkenbaar vond ik de scène waar Chantal moeite had met de stilte, als diegene voor wie je normaalgesproken zorgt je even niet nodig heeft en je je realiseert dat je eigenlijk niet goed weet wat je op zo’n ‘vrije’ avond doen moet… Heel bewust ben ik op zoek gegaan naar een aantal hobby’s om die avonden niet meer te hebben. Houten Anders! is er daar één van.

We zijn nog niet uitgeklapt voor Kees, Juul en technicus Bas, of de mevrouw naast me zegt: “Nu snel naar huis, want mijn man zit alleen.” De werkgroep Mantelzorg van de Adviesraad Sociaal Domein in Houten weet hoe het werkt. De bar blijft gesloten, want mantelzorg gaat altijd door. Er ligt de komende jaren wel een taak voor de gemeente: ervoor zorgen dat mantelzorgers op een gezonde manier door kunnen blijven gaan. Meer informatie: https://www.vanhoutenenco.nl/mantelzorg/